4 điều không thể xoay chuyển, có cưỡng cầu cũng vô ích

  CartSearchCart

  10

  Phát triển bản thân

  4 điều không thể xoay chuyển, có cưỡng cầu cũng vô ích

  Ngày 06/10/2021

  Trên đời có rất nhiều việc không thể cưỡng cầu. Tất cả chỉ có thể dựa vào một chữ duyên. Duyên chưa đủ thì không thể gặp, phận không có thì không thể ép buộc.

  4 dieu khong the xoay chuyen co cuong cau cung vo ich

  1. Nhân quả không thể thay đổi

  Điều đầu tiên trong 4 việc không thể xoay chuyển chính là luật Nhân Quả trên đời.

  Nhân quả tức là định nghiệp, chính là nghiệp (quả báo) do những việc thiện ác mà bạn đã làm. 

  Nghiệp là Nhân, báo là Quả. Nghiệp và Quả Báo tạo thành luật Nhân Quả. Ngắn gọn là "nghiệp quả" hay "nghiệp báo". Nếu chúng ta tạo Nhân (Nghiệp) tốt thì sẽ trổ Quả tốt, còn ngược lại nếu ta gieo Nhân xấu thì sớm hay muộn gì chúng ta cũng nhận Quả xấu. 

  Trên thế gian này, không có điều gì công bằng hơn nhân quả. Hãy nhớ: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo” (làm điều thiện thì trời ban phước, làm điều ác thì gặp tai ương). Là Nhân, hay là Quả, đều do nghiệp mà bạn tự tạo ra. Nhân quả báo ứng là có thật. Quả báo đến phải biết thành tâm hối cải, chân thành sám hối, thề không bao giờ tái phạm việc xấu xa đó nữa thì mới mong nhẹ nghiệp.

   4 dieu khong the xoay chuyen co cuong cau cung vo ich

  Theo Luật Nhân Quả, khi chúng ta tạo Nhân nào thì sẽ nhận Quả (báo) tương ứng, là đối với những người không biết hối cải và tu tập sửa đổi. Nhưng nếu đã lỡ gây ra lỗi lầm mà biết ăn năn hối cải lo tu tập và làm những việc thiện lành lợi ích cho chúng sanh để bù đắp lại thì quả báo cũng sẽ xoay chuyển, giảm nhẹ.

  Nếu muốn cải thiện số mệnh, thì phải biết sợ nhân quả, làm việc tốt thì mọi điều tốt đẹp mới đến với mình. "Nhân quả vốn là điều không thể thay đổi. Người gieo nhân nào thì gặt quả ấy, không ai có thể nhận thay.

  2. Trí tuệ không thể cho

  Trí tuệ vốn không thể ban cho, chỉ có kinh nghiệm đúc kết từ khó khăn và vấp ngã mới hun đúc nên trí tuệ của một người.

  Cho nên, đời người có lúc trải qua khó khăn gian nan chưa chắc đã là chuyện xấu, nếu có thể rèn luyện trong khổ nạn đó mới có thể là đại trí tuệ. Người sống trong hoàn cảnh thuận lợi vĩnh viễn không thể nào trở thành Phật. Không có trắc trở sẽ không thành Phật, không khổ luyện sẽ không thành tài.

  4 dieu khong the xoay chuyen co cuong cau cung vo ich

  3. Phật pháp không thể diễn tả

  Phật pháp chân chính không thể chỉ dựa vào lời nói miệng, mà chỉ có thể dựa vào ngộ mà đắc được. Còn pháp mà nói ra khỏi miệng thì sẽ không phải pháp chân chính.

  Phật pháp chân chính thì không thể chỉ dùng ngôn ngữ hay chữ viết mà giải thích được trọn vẹn. Kinh Phật cũng chỉ soi đường dẫn lối để bạn tìm ra con đường sáng tỏ, còn tỉnh ngộ và lựa chọn ra sao lại do chính bạn tự mình trải nghiệm.

   4 dieu khong the xoay chuyen co cuong cau cung vo ich

  Như Đức Phật đã kết luận: "Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhơn hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai", tức là nếu ai dựa vào thân tướng để mong thấy Phật, nếu ai nương theo âm thanh để cầu thấy Phật, đó là những người mang ý nghĩ lầm lạc, chẳng bao giờ thấy được Như Lai”.

  4. Không có nhân duyên thì không thể độ

  Điều thứ tư trong 4 việc Đức Phật không thể xoay chuyển chính là Ngài không thể độ những người không có lòng tin vào Ngài.

  Đức Phật đề cao lòng từ bi, phổ độ chúng sanh. Tất cả chúng sanh, chỉ cần có lòng hướng Phật, ngài sẽ độ hóa hết thảy.

  4 dieu khong the xoay chuyen co cuong cau cung vo ich

  Tuy nhiên, dù cho chúng sanh ai cũng đều có hạt mầm Phật tính, nhưng tùy vào nhân quả nghiệp duyên bất đồng của mỗi người mà căn cơ ngộ tính cũng khác nhau. Cho nên không phải ai gieo trồng hạt giống thiện lành cũng đều thu lại được quả ngọt phúc báo.

  Người vô duyên với Phật, dù có dẫn đến tận cửa Phật cũng không nghe vào bất cứ lời giảng đạo nào. Thậm chí người đó còn có thể sinh lòng chê bai phỉ báng. Những người không có nhân duyên như vậy thì không thể độ.

  Thay vì cần Phật niệm Phật để xua tan mọi khổ đau, chi bằng hãy tự trở thành "đức Phật" của chính mình. Cầu người chi bằng cầu chính bản thân.

   

  Tuy rằng 4 điều trên là không thể cưỡng cầu, nhưng bạn có biết rằng có 8 hành động gây hao tổn Phúc báo khiến bạn dễ gặp xui xẻo không?

  Nguồn: Sưu tầm

  Bình luận

  CallCall2